Cụ bà-Cụ bà 70 tuổi vừa ôm đàn vừa hát, nổi tiếng khắp mạng xã hội hôm qua và câu chuyện truyền cảm hứng đằng sau