CTCP Nông nghiệp HAGL-Bầu Đức tuyên bố sẽ trồng sầu riêng, bơ

  • Bầu Đức tuyên bố sẽ trồng sầu riêng, bơ

    Bầu Đức tuyên bố sẽ trồng sầu riêng, bơ

    Bầu Đức trấn an cổ đông làm nông nghiệp không nên vội, trồng cây phải có thời gian. Sau chuối, chanh dây, năm nay công ty có thu từ mít, bưởi da xanh và có thể trồng bơ, sầu riêng.