CSGT tử vong-Video: Thời điểm Thượng úy CSGT bị xe container cán tử vong tại chỗ ở Tiền Giang