CSGT-Không mũ bảo hiểm, nam thanh niên lạch lách ‘thông chốt’ và cái kết đắng