crypto-Bị hacker tấn công, Acala mất 95% giá trị và có thể trở thành LUNA mới