crush-Đưa hẳn crush vào đề thi, cách ra đề 'bá đạo' của thầy cô khiến học sinh không thể không thích