Cristiano Ronaldo-Cựu tiền vệ Juventus chỉ trích Ronaldo không có tư chất thủ lĩnh, khuyên đội bóng cũ nên bán