Cristiano Ronaldo-Ronaldo lên kế hoạch cho ngày giã từ sân cỏ