CR-S700R-Canon giới thiệu robot chụp ảnh thể thao để chuẩn bị cho Olympic Tokyo 2020