Covid-19 tại Hà Nội-Phát hiện 22 ca dương tính từ 1.872 người trở về từ các tỉnh miền Nam: Hà Nội ra khuyến cáo với người dân