Covid-19 ở Hải Dương-Nghìn người xếp hàng dọc đường làng ở Cẩm Giàng xét nghiệm Covid-19 lần 2