Covid-19 ở Hà Nội-Hà Nội thêm 1 ca Covid-19, là người nhà đi chăm bệnh nhân tại BV Việt Đức