Covid-19 là đại dịch toàn cầu-Đà Nẵng cấm hoạt động shipper, grab, không được tổ chức tiệc trong nhà và tập trung quá 2 người nơi công cộng