Covid -19-COVID-19 hoành hành tại Mỹ, Apple Store sẽ đóng cửa tới tháng 5