COVID-Không có ca mắc Covid-19 mới, hơn 700 bệnh nhân đã khỏi bệnh