COVID-Khử khuẩn đường làng, ngõ xóm xuyên đêm khi 4 học sinh mắc Covid-19