COVID-Phạt tiền triệu doanh nghiệp quảng cáo tinh dầu ức chế Covid-19, H5N1