corona-Đặt cược vào phương án chống dịch 'một mình một kiểu', Thụy Điển nhận 'trái đắng'?

Error Code : 1024

Error Message : Undefined index: random

Error Traces :

I apologise for any inconvenience