copy-Rap Việt bị chỉ trích 'xài chùa' poster của họa sĩ nước ngoài, nhà sản xuất nói gì?