Container lật ngửa-Video: Tránh xe container vượt ẩu, xe ben 'liệng' kinh hoàng, tài xế trọng thương