container-Clip: Thoát chết sau va chạm với container, thanh niên đi xe máy hành hung luôn tài xế