công ty xuất nhập khẩu-Đường dây sản xuất ma tuý ở KomTum và Bình Định cùng do nhóm người Trung Quốc cầm đầu