công ty trường sinh-Nhân viên Trường Sinh: 'Khi biết mắc Covid-19, tôi chỉ sợ lây lan cho cộng đồng'