Công ty TNHH-Hàng nghìn công nhân ngừng việc vì công ty cắt thưởng tháng lương 13