Công ty Thực phẩm Thanh Nga-Hà Nội tìm người từng đến Vinmart B2-R2, Khu đô thị Royal City trong nhiều khung giờ