Công ty Tenma hối lộ-Bộ Công an đang làm việc với Nhật Bản về nghi vấn công ty Tenma hối lộ