công ty tài chính-Cạm bẫy vay tiêu dùng lãi suất 'cắt cổ': Khốn khổ vì người lạ đòi nợ