công ty Rạng Đông-Hoàn thành quy trình tẩy độc nhà kho Công ty Rạng Đông