công ty Nhật Cường-Tiệm vàng ở Hà Nội giao dịch 2.520 tỷ với Công ty Nhật Cường