công ty Đức Giang-‘Có người nhắn hỏi tôi sao lại xù 500 triệu thưởng đội tuyển nữ’