Công ty CP Bóng đèn Điện Quang-Vận đen đeo bám, 'Đế chế' nhà cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa xuống đáy 4 năm