công ty chứng khoán-Trong cơn say tiền, đại gia xoay tiền nghìn tỷ đổ vào chứng khoán