công ty chứng khoán-HOSE yêu cầu quản lý việc sửa, hủy lệnh giao dịch theo khung giờ cụ thể