công trình xây dựng-Học trò đến trường có view học bài không đỡ được, dân mạng xem xong cho kiến trúc sư âm điểm về chỗ