CÔNG TỐ TINH ANH-Địch Lệ Nhiệt Ba bị mắng tan nát vì phá hỏng hình tượng công tố viên