Công Phượng-Công Phượng tiếp nối Quang Hải tham dự chiến dịch phòng chống COVID-19 của AFC