công nương Diana-Cay mắt hình ảnh khi xưa thơ bé của Hoàng tử Harry khi đón giáng sinh cùng mẹ