công nhân Việt ở Đài Loan-Du khách bỏ trốn ở Đài Loan: Nam thường làm xây dựng, nữ làm mại dâm