Công nhân tử vong-Cháy xưởng sản xuất ở Bắc Ninh khiến 3 công nhân tử vong