công nhân môi trường-Video ảnh: 30 năm đầm mình dưới cống ở TP.HCM