công nhân dương tính-TP HCM: Xuất hiện 3 ca F0 ở công ty có hơn 10.000 lao động