công nhân-Rơi 22 tầng lầu khi bước hụt thang máy, người đàn ông sống sót thần kỳ