Công nghệ ô tô-Chưa kịp mừng vì mở cửa nhà máy, Ford cấp tốc đóng cửa trở lại chỉ sau 2 ngày