công nghệ cao-Nhà máy từ Trung Quốc dời sang Việt Nam ồ ạt tuyển người