công nghệ AI-Microsoft phát triển AI đánh mạt chược sánh ngang cao thủ thế giới