công nghệ-Không phụ thuộc vào Mỹ, hãng Trung Quốc chế tạo thành công CPU với tập lệnh tự phát triển