Công Lý-NS Công Lý cười tươi hết cỡ khi được Xuân Bắc - Quang Thắng đến thăm, khoảnh khắc bộ ba ngồi bên nhau gây sốt MXH