Công Lý-Rò rỉ kịch bản 'Táo quân vi hành Châu Âu 2019' khiến nhiều người xôn xao