cộng đồng mạng-Nam sinh Olympia 'cute hột me': Ước có vợ ngoan con đẹp, con lớn sẽ nhường con rửa bát