cộng đồng LGBT-Từng gán Covid-19 cho người đồng tính, giám mục Ukraine nhiễm nCoV