công dân Việt Nam-Thứ trưởng Nga xác nhận người thiệt mạng trong vụ cháy là công dân Việt Nam