Công dân-Đại sứ quán Đức giải thích nguyên nhân ngừng cấp thị thực vào hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam