công chức-Chưa công chức đã lên lãnh đạo, Bộ Nội vụ đề nghị thu hồi quyết định