công chúa Huawei-Chỉ cần đi theo sếp Huawei, đội giám sát nhận hơn 230 triệu VNĐ mỗi ngày