Cổng chùa-Chồng cựu công chúa Nhật Bản phải vay tiền mua nhà, 16 năm sau mới trả hết